Hradby samoty 2019

5. července 2019. Keosz a Adam Pižurný, Brighter Death Now, Death In Rome, Inocenc a Tábor radosti. http://www.hradbysamoty.org/