HERMIT WANTS TO LIVE ALONE

“A hermit, what does this say? A hermit wants to live alone, he can’t stand the sights or sounds of other people.”
“I’ve reached a conclusion, there’s no place for me in this world.”
“My book isn’t for sale, and I don’t want to be disturbed by anyone. Good bye.”

Překlady ze švédštiny do angličtiny textů Lifelover (Konkurs, Erotik) a Hypothermia (Rakbladsvalsen, Köld). Díky za ně.

Hyp
othermii bude navíc možno vidět naživo 28. října na brněnské Melodce (společně s Totalselfhatred, Lyrinx, Heiden, Silent Leges Inter Arma a Skyclad).